Untitled Document
 
요로결석 전문 엘림비뇨기과
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 
■ 요로결석 클리닉 ■ 남성의학 클리닉
  - 체외충격파쇄석술(ESWL)
  - 음경확대, 조루증, 정관수술, 링삽입술
- 발기부전, 남성갱년기 클리닉


 

■ 전립선 클리닉 ■ 레이저 클리닉
  - 전립선레이저수술-튜나(TUNA)
- 전립선염 자기장치료(PMS)


  - 점, 기미, 사마귀, 티눈, 쥐젖, 한관종

 

■ 요실금 클리닉 ■ 피부알레르기 클리닉
  - 방광경부견인술, TVT, TOT
- 요실금자기장치료(PMS)


  - 아토피, 만성두드러기, 습진, 소양증

 

■ 소아비뇨기과 클리닉    
 

- 포경수술,왜소음경클리닉
- 배뇨장애, 야뇨증, 혈뇨클리닉

   
 
Untitled Document